Spring naar inhoud

Doorlopend krediet 10000 Euro

Bij Tienduizend.nl zetten we ons in om het voor u als consument mogelijk te maken een lening af te sluiten bij een professionele leningaanbieder (over het algemeen een bancaire instelling). Bij ons is het mogelijk om verschillende soorten leningen te vergelijken. Zo kunt u via ons een persoonlijke lening aanvragen, maar wanneer u liever de beschikking krijgt over een doorlopend krediet is dat ook een optie. Die afweging maakt u natuurlijk zelf en is onder meer afhankelijk van de manier waarop u het geleende geld wilt gebruiken. Dat neemt niet weg dat u bij ons relevante informatie kunt vinden om de juiste keuze te maken. Daarnaast wordt u vanzelfsprekend ook door de bank waarmee wij u in contact brengen uitvoerig geïnformeerd over de mogelijkheden, de risico’s en alle overige finesses die bij het afsluiten van een bepaald soort lening komen kijken.

Het doorlopend krediet: een consumptief krediet

Wanneer u kiest voor het afsluiten van een doorlopend krediet kiest u voor een bepaalde vorm van een zogenaamd consumptief krediet. Kort gezegd betekent een consumptief krediet niets meer en niets minder dan dat het hier om een lening gaat waarmee u bepaalde gebruiksgoederen aanschaft. In die zin wijkt een consumptief krediet (en in dit geval dus een doorlopend krediet) af van bijvoorbeeld een hypotheeklening die juist wordt afgesloten om vastgoed – een huis dus – te financieren.

Het doorlopend krediet 10000 Euro

Doorlopend krediet 10000 EuroNaast de persoonlijke lening is het doorlopend krediet één van de meest bekende leenvormen die we in Nederland kennen. De vraag of u voor een persoonlijke lening of een doorlopend krediet moet kiezen is een belangrijke aangezien beide leenvormen nogal van elkaar verschillen. Bij Tienduizend.nl regelen wij de totstandkoming van allebei de soorten leningen.

Een doorlopend krediet is met name interessant voor consumenten die gedurende een langere periode over een extra financiële buffer willen kunnen beschikken. Het voordeel bij een doorlopend krediet is namelijk dat u niet constant het totale bedrag hoeft op te nemen. U kunt namelijk precies dat bedrag (uiteraard tot het afgesproken maximum) opnemen dat u op een bepaald moment nodig hebt. Dit heeft met name op het gebied van de hoogte van het rentebedrag een prettig voordeel. U betaalt namelijk alleen rente over het bedrag dat u uit hebt staan. Hebt u een bedrag opgenomen en bent u vervolgens weer in staat om het af te lossen dan heeft dat een positieve invloed op de hoeveelheid rente die u betaalt.

Het rentepercentage bij het doorlopend krediet van 10000 Euro

Het rentepercentage dat door de leningverstrekker wordt gerekend aan de consument (u dus) is variabel en dat betekent dus dat het percentage kan fluctueren. Dit in tegenstelling tot het rentepercentage bij een persoonlijke lening dat vooraf wordt vastgesteld. De variabele rente bij een doorlopend krediet wordt voor een groot gedeelte bepaald door de omstandigheden op de (internationale) geldmarkten. Wanneer een bank zelf weinig rente over het geld dat er wordt ingekocht hoeft te betalen zal die lagere rente normaalgesproken worden doorberekend aan de afnemer van het doorlopend krediet. Andersom werkt het natuurlijk hetzelfde: bij een hoge rentestand gaat ook het rentepercentage dat u als kredietnemer moet betalen omhoog. Zeker bij een doorlopend krediet waarmee een behoorlijk hoog bedrag is gemoeid (bijvoorbeeld 10.000 euro) kan het rentebedrag dus behoorlijk hoog uit komen te vallen. Goede beslissingen nemen gedurende de looptijd van uw doorlopend krediet blijft dus zeer belangrijk.

Aflossingstermijn doorlopend krediet

Bij een persoonlijke lening wordt een looptijd van de lening vastgesteld, en binnen deze termijn moet de lening worden afgelost. Bij een doorlopend krediet werkt dat echter iets anders. Er wordt weliswaar officieel een aflossingstermijn afgesproken, maar in de praktijk is de looptijd van het doorlopend krediet flexibel. U kunt dus steeds weer opnieuw opnemen en aflossen wanneer u dat wilt. Het enige dat u in de gaten moet houden is de kredietlimiet, want daar mag u natuurlijk niet overheen. Wilt u het doorlopend krediet volledig aflossen dan kan dat gewoon en wanneer u het krediet in zijn geheel hebt afbetaald hebt u verder geen verplichtingen of schulden meer bij de leningverstrekker.

AFM 10000 Euro Lenen